Бодит чадвар : Журамласан үгийн хялбар хэрэглээ

Журамласан үгийн хялбар хэрэглээ

Ц. Дамдинсүрэн Б.Осор

Монгол үсгийн дүрмийн толь

Олон хувилбар бичлэгтэй мснгол үгсийг журамласан

жагсаалт

Тайлбар

· Аварга

· Авилга

· Авахуул

· Авьяас

· Агуу

· Адасга

· Азарга

· Азгүйдэх

· Айлдал

· Айхавтар

· Аливаа

· Алцганах

·

· Арвагар

· Арвилах

· Арзгар

· Аяндаа

· Бадируун

· Байгаль

· Байцай

· Банди

· Бархирах

· Билэг

· Бэлэг

·

· Бич

· Бодгаль

· Бодис

· Бодит

· Бодисад

· Борви

· Бохирдох

· Бөгөөд

· Бөгцөгнөх

· Бөндгөнөх

· Бувтнах

· Будлих

· аварга

· авлига

· авхуул

· авьяас

· агуу

· адасга

· азарга

· азгүйдэх

· айлдал

· айхавтар

· аливаа

· алцганах

· амарлингуй

· арвагар

· арвилах

· арзгар

· аяндаа

· бадриун

· байгаль

· байцай

· банди

· бархирах

· билиг /оюун/

· бэлэг / дурсгал/

· Бэлгэ /тэмдэг/

· Бич

· Бодгаль

· Бодис

· Бодит

· Бодисад

· Борви

· бохирдох /хиртэх/

бохиртох

· бөгөөд / холбоос/

· бөгцгөнөх

· бөндгөнөх

· бувтнах

· будилах

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· толь бичигт байхгүй

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· толь бичигт байхгүй

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· бургилах

· бусниулах

· Бүгчим

· Бөжин

· Бүжиглэх

бүжих

· Бүлтгэнэх

· Бүлэг

· Бүрчлэн

· Бүрэлдэхүүн

· Бэлчир

· Бэлэвсэн

· Бэнчин

· Бэртэнгэ

· Вандан

·
· Гавж

· Гавьяа

· Гадарга

·
· Гаднах

·

· Гамин

· Ганьхрал

· Гариг

· Гарваль

· Гарди

· Гачуур

· Гацуур

· Гогодох

·

· Голдуу

· Гоньд

· Гуалаг

· Гуаш

· Гулжгар

· Гулзгар

· Гуньхар

· Гурви

· Гүвгэнэх

·
·

· Давлагаалах

· бургилах

· бусниулах

· бүгчим

· бөжин

· бүжиглэх

бүжих

· бүлтгэнэх

· Бүлэг

· Бүрчлэн

· Бүрэлдэхүүн

· Бэлчир

· Бэлэвсэн

· Бэнчин

· Бэртэнгэ

· Вандан / хадаг/

· Бандан /ширээ/

· Гавж

· Гавьяа

· Гадарга

· Гадаргуу

· Гаднах

· Гайхширал

· Гамин

· Ганьхрал

· Гараг

· Гарваль

· Гарди

· Гачуур /модны нэр/

· Гацуур /мөчир/

· Гогодох

· Голдрил

· Голдуу

· Гоньд

· Гоолиг

· Гуаш

· Гулжгар /зөөлөн биеийн мурийсан байдал/

· Гулзгар /хатуу биеийн мурийсан байдал/

· Гуньхрах

· Гурви

· Гүвгэнэх

· Гэгээлэг

· Гэр лүү

· давалгаалах

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· бургилах

· бусниулах

· Бүгчим

· Бөжин

· Бүжиглэх

бүжих

· Бүлтгэнэх

· Бүлэг

· Бүрчлэн

· Бүрэлдэхүүн

· Бэлчир

· Бэлэвсэн

· Бэнчин

· Бэртэнгэ

· Вандан

·
· Гавж

· Гавьяа

· Гадарга

·
· Гаднах

·

· Гамин

· Ганьхрал

· Гариг

· Гарваль

· Гарди

· Гачуур

· Гацуур

· Гогодох

·

· Голдуу

· Гоньд

· Гуалаг

· Гуаш

· Гулжгар

· Гулзгар

· Гуньхар

· Гурви

· Гүвгэнэх

·
·

· Давлагаалах

· бургилах

· бусниулах

· бүгчим

· бөжин

· бүжиглэх

бүжих

· бүлтгэнэх

· Бүлэг

· Бүрчлэн

· Бүрэлдэхүүн

· Бэлчир

· Бэлэвсэн

· Бэнчин

· Бэртэнгэ

· Вандан / хадаг/

· Бандан /ширээ/

· Гавж

· Гавьяа

· Гадарга

· Гадаргуу

· Гаднах

· Гайхширал

· Гамин

· Ганьхрал

· Гараг

· Гарваль

· Гарди

· Гачуур /модны нэр/

· Гацуур /мөчир/

· Гогодох

· Голдрил

· Голдуу

· Гоньд

· Гоолиг

· Гуаш

· Гулжгар /зөөлөн биеийн мурийсан байдал/

· Гулзгар /хатуу биеийн мурийсан байдал/

· Гуньхрах

· Гурви

· Гүвгэнэх

· Гэгээлэг

· Гэр лүү

· давалгаалах

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· Давлиун

· Давхарга

· Дайчилгаа

· Далдирах

· Дамжлага

· Дараах

· Дарвагар

·

· Дийлэнх

· Довтолгоо

· Долоо дугаар

· Долоо дахь

· Доорх

· Дооших

· Дор

· Доор

· Дорвитой

· Дорнод

· Доторх

· Дотуурх

· Дөрөв дэх

· Дугараг

· Дужигнах

· Дуржигнах

· Дундад

· Дундах

· Дундаж

· Дурдах

· Дуртгал

· Дуугарах

· Дуурайх

· Дуурсах

·

·

· Дэгдгэнэх

· Дэгдээхий

· Дэрчгэнэх

· Дээрх

· Дээших

· Ес дэх

· Ёнхигор

· Жайжганах

· Жижгэрэх

· Давлиун

· Давхарга

· Дайчилгаа

· Дальдрах

· Дамжлага

· Дараах

· Дарвагар

· Даяаршил

Даяарчлал

· Дийлэнх

· Довтолгоо

· Долоо дугаар

· Долоо дахь

· Доорх

· Дооших

· Дор /чанар заана/

· Доор / байр заана/

· Дорвитой

· Дорнод

· Доторх

· Дотуурх

· Дөрөв дэх

· Дугариг

· Дужигнах

· Дуржигнах

· Дундад

· Дундах

· Дундаж

· Дурдах

· Дуртгал

· Дуугарах

· Дуурайх

· Дуурьсах

· Дүйчин

· Дүл /шөнө/

· Дэгдгэнэх

· Дэгдээхий

· Дэрчгэнэх

· Дээрх

· Дээших

· Ес дэх

· Ёнхгор

· Жайжганах

· жижгирэх

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· Жирвэгнэх

· Жирвэгэр

· Жүрж

· Шүүс

· Зааварчилга

· Завж

· Завьяа

· Загатнах

· Замбуутив

· Зангилаа

· Зангилгаа

· Засаршгүй

· Зовних

· Зовуур

· Зогсонги

· Зожиг

· Зөвлөлдөх

· Зөвлөгөө

· Зөвлөгөөн

· Зугтах

· Зургадугаар

· Зууван

· Зүдүүр

· Зүүнтээгүүр

· Идэвх

·

· Ирвэгнэх

· Эрвэгнэх

· Иржгэнэх

· Ирмүүн

· Исгэлэн

· Исгэх

· Исэх

· Ихэвчлэн

· Ихэнх

· Иш
· Лавлагаа

·

· Магадалгаа

· Махбод

· Жирвэгэнэх

· Жирвэгэр

· Жүрж

· Шүүс

· Зааварчилгаа

· Завж

· Завьяа

· Загатнах

· Замбуутив

· Зангилаа

· Зангилгаа

· Засаршгүй

· Зовних

· Зовуурь

· Зогсонги

· Зожиг

· Зөвлөлдөх

· Зөвлөгөө

· Зөвлөгөөн

· Зугтах

· Зургаадугаар

· Зууван

· Зүдүүр

· Зүүнтээгүүр

· Идэвх

· Илаарьших

· Ирвэгэнэх /одод/

· Эрвэгэнэх / биеийг/

· Иржигнэх / дуу авиа давтагдах/

Иргэнэх / дүр төрх давтагдах/

· Эрмүүн

· Исгэлэн

· Исгэх /хөрөнгө/

· Исэх

· Ихэвчлэн

· Ихэнх

· Иш /хүрзний иш/

Эш / онол эш/

· Лавлагаа

· Маани / унших/

Маань / тэр маань/

· Магадалгаа

· махбод

· өөрчдөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· Хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· өөрчлөгдсөн

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· Мөргөцөг

· Мөхөстөх

· Мурий

·

· Мэдрэхүй

· Мэргэ

· Мэргэжил

· Наадах

· Наалданги

· Нааших

· Навтганах

· Наймалж

· Нармигар

· Нижгэнэх

·
· Нисгэгч

· Нисэгч

· Номхтгох

· Нотолгоо

· Нөгөөтээгүүр

· Нөгчих

·

· Нударга

· Нулимс

· Нурамгар

· Нүжгэнэх

· Нэгбүр

·

· Нэгмөсөн

· Нэгэнтээ

· Нэгэнтээгүүр

· Нэжгээд

· Нэлэмгэр

· Нэлэнхий

· Нэлээд

· Овилгогүй

· Овьёос

· Оготно

· Ойрх

· Олонлог

· Олонх

· Олонт

· Мөргөцөг

· Мөхөстөх

· Мурий / үйл үг/

· Муруй / тэмдэг нэр/

· Мэдрэхүй

· Мэргэ

· Мэргэжил

· Наадах

· Наалданги

· Нааших

· Навтганах

· Наймалж

· Нармигар

· Нижигнэх

· Нил /бүхэлдээ/

Нэл /цэцэг

· Нисгэгч / пилот/

· Нисэгч /сансрын нисэгч/

· Номхотгох

· Нотолгоо

· Нөгөөтээгүүр

· Нөгчих

Нөгцөх / нас

· Нударга

· Нулимс

· Нурмагар

· Нүжигнэх

· Нэг бүр

· Нэг мөр

· Нэгмөсөн

· Нэгэнтээ

· Нэгэнтээ /нэгэнтээгүүр гэсэн хэлбэрийг бичигт хэрэглэхгүй/

· Нэжгээд

· Нэлмэгэр

· Нэлэнхий

· Нэлээд

· Овилгогүй

· Овьёос

· Оготно

· Ойрх

· Олонлог

· Олонх

· Олонтоо

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

·

·

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Өөрчлөгдсөн

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

·

· Хэвэээрээ

· Хэвээрээ

· Өөрчлөгдсөн

· Өөрчлөгдсөн

· Өөрчлөгдсөн

·

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· Хэвээрээ

· өөрчлөгдсөн

Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

Герман

Авто

Авто

Герман

Автобус

Автобуус

Герман

Автомат

автмаат

Латин

Агентлаг

аагентлаг

Герман

Агроном

агроноом

Герман

Азот

Азоот

Герман

Академи

акадеэми

Латин

аккумлятор

аккумляатор

Латин

Актив

актиив

Франц

Альбом

альбоом

Франц

Анкет

анкеэт

Латин

Антен

антеэн

Франц

Арбитр

арбиитр

Латин

Аудит

аудиит

Англи

Баар

баар

Испани

Баррел

барреэл

Англи

Бейсбол

бэйсбоол

Герман

Библи

бийбли

Англи

Бизнес

бийзнес

Англи

Бинго

биинго

Герман

Бирж

Биирж

Англи

Бифштекс

бифштеэкс

Герман

Блиц

Блиц

Англи

Бойлер

Бойлер

Англи

Боолт

Боолт

Орос

Борш

Боорш

Англи

Босс

Боосс

Англи

Боулин

боулинг

Голланд

Брезент

Бирзээнт

Англи

Брейк

Брейк

Франц

Бригад

Бригаад

Англи

Брокер

Броокер

Франц

Буфет

Буфеэд


Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

Англи

Вагон

Вагоон

Латин

Вакуум

Ваакуум

Латин

Вакцин

Вакциин

Латин

Валент

Валеэнт

Франц

Вальс

Ваальс

Итал

Валют

Валюут

Латин

Вариант

Вариант

Франц

Варьете

Варьеэте

Англи

Ваучер

Ваучер

Латин

Вектор

Веэктор

Латин

Видео

видео

Латин

Виз

Вииз

Англи

Виски

Вииски

Англи

Вэбсайт

Вэбсаит

Франц

Газ

Гааз

Франц

Гала

Гаала

Англи

Хамбургер

Хаамбүүргэр

Герман

Гамма

Гаамм

Англи

Хандбол

Гандбоол

Франц

Гарааш

Гарааж

Герман

Генетик

Генеэтик

Франц

грамм

Граамм

Франц

Гран-при

Граан При

Англи

Даартс

Даартас

Франц

Департмент

департаамент

Герман

Диаграмм

Диаграамм

Англи

Дижитал

Дижитаал

Англи

Дизайн

Дизайн

Англи

Дилер

Диилер

Герман

Динозавр

Динозаавр

Англи

Диско

Дииско

Англи

Доллар

дооллар
Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

Голланд

Данхраат домкрат

домкраат

Герман

Евро

Евроо

Герман

Европ

Еврооп

Англи

JICA ЖАЙКА

Жайка

Франц

Жанр

Жанр

Англи

Жендер

Жеэндер

Англи

Жийнс женс

Жеэнс

Англи

Жийп

Жиип

Франц

Имиж

Иимиж

англи

Э-мэйл

Имейл

Латин

инноваци

инновааци

Франц

Интерпол

Интерпоол

Англи

Инч

иинч

Герман

Ипотек

ипотеэк

Герман

Кадастр

Кадаастр

Испани

какао

какао

Латин

Камер

Каамер

Герман

Канцлер

Каанцлер

Англи

Караоке

Караоке

Испани

Карго

Каарго

Франц

Кафе

Кафеэ

Латин

Квот

Квоот

Болгар

Кирил

Кириил

Англи

Кока -кола

Коока -коола

Англи

коктейл

коктейл

Англи

CD компакт диск

компаакт дииск

Франц

компани

компаани

Англи

компьютер

компьютер

Латин

Конвенц

Конвеэнц

Латин

Консорциум

Консоорциум

Латин

Констракшин

Констраакшин

Латин

Контракт

Контраакт

Англи

Контракт

Контраакт

Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

англи

Концерн

Концеэрн

Латин

Концесс

Концеэсс

Латин

корпорац

корпораац

латин

Корпус

Коорпус

Голланд

Кофе

Коофе

Голланд

Лазер

Лаазер

Франц

Лиг

Лииг

Латин

Лизинг

Лиизинг

Латин

Лиценз

Лицеэнз

Англи

Лобби

Лообби

Англи

Лого

Лоого

Итали

Ломбард

Ломбаард

латин

Магистр

Магиистр

Герман

Макро

Маакро

Франц

мансард

Мансаард

Англи

Маркетинг

Мааркетинг

Герман

Мастер

Маастер

Итали

Мафи

Маафи

англи

менежер

Меэнежер

Англи

Менежмент

Менежмеэнт

Англи

Мессеж

Меэссэж

Англи

Мессенжер

Меэссенжер

Англи

Мисс

Миисс

Англи

Мобиком

Мобикоом

Франц

Моод

Моод

Англи

Модем

Модеэм

Латин

Мониторинг

Монитооринг

Франц

Нано

Наано

Латин

нотариат

нотариат

Герман

Октав

Октаав

Герман

Олигарх

Олигаарх

Англи

Онлайн

Онлаин

Герман

Пантомим

Пантомиим

Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

Герман

Параолимп

Паараолимп

Герман

Парламент

парлаамент

Латин

Патент

Патеэнт

Герман

Пауз

пауз

орос

Бацаан

Бацаан

Англи

Пепси

Пеэпси

Орос

Бирвааз

Бирвааз

Итали

пицца

Пиицца

латин

плюрализм

плюралиизм

англи

Покер

Поокер

Герман

Полигон

Полигоон

Англи

поло

Пооло

Герман

Прагматик

Прагмаатик

латин

Презентац

Презентаац

Англи

Принтер

Приинтер

Герман

Программ

Програамм

Герман

Пропан

Пропаан

латин

Процессор

Процеэссор

Англи

Пуул

Пуул

латин

Радиац

Радиац

Латин

радио

Араажав

англи

ралли

Раалли

Польш

Араам

Араам, хөрөө

Англи

Регби

Реэгби

латин

Регистр

региистр

англи

рейтинг

рейтин

Латин

Реэкспорт

реээкспорт

Чех

Робот

Рообот

Орос

Рубль

Руубль

Англи

Сайт

Саит

англи

сэндвич

Сэндвич

Финланд

Саун

Саун

латин

Секс

сеэкс

Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

Англи

Сканер

Скаанер

Англи

Скаут

Скаут

Англи

Слаид

Слааид

Латин

Статус

Стаатус

Франц

Стиль

Стииль

Герман

Стратеги

Стратеэги

Итали

Студи

Стууди

Латин

Супер

Суупер

Латин

Супермаркет

Суупермааркет

Франц

тариф

Тарииф

Англи

Теллер

Теэллер

Англи

Тендер

Теэндер

латин

Терроризм

Террориизм

латин

Транскрипци

Транскриипци

латин

Транслитераци

Транслитерааци

Англи

Троллейбус

Троллейбус

Латин

Унц

Уунци

Англи

Файл

Файл

Англи

Факс

Фаакс

Англи

Фермер

Феэрмер

Латин

Функц

Фуункц

Франц

Фургон

Фургоон

латин

Хайпермаркет

Хайпермаркет

Герман

Холестерин

Холестериин

Латин

Целлойд

Целлойд

Англи

Шорт

Шоорт

Англи

шоу

Шоу

Латин

Эквивалент

Эквивалеэнт

Герман

Экологи

Эколооги

Латин

Экстремизм

Экстремизм

Герман

Энерги

Энеэрги

Франц

Эсээ

эсээ

Үүсэл гарал

Тогтоосон бичлэг

Дуудлага

Герман

Эхограмм

Эхограамм

Англи

UNESCO Юнеско

Юнеско

Англи

ABC ЭЙ – БИ- ЭС

эйбиэс
start=-47 , cViewSize=50 , cPageCount=1

3 сэтгэгдэл:

null
gerelee (зочин)

Цаг зав гарган их зүйл хийж блогтоо байршуулсан Нямдаваа багш болон Цэндээ багшдаа баярлалаа.Шаардлагатай үед нээгээд харахад хялбар амар байна Амжилт

Энхцаг (зочин)

Цэндээ багшдаа
баярлалаа

отгонханд (зочин)

Цэндээ багшдаа баярлалаа

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)