Бодит чадвар : Шилдэг илтгэл шалгаруулах тухай

Шилдэг илтгэл шалгаруулах тухай

2013 ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

2012 ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН

Дүүргүүдээс шалгаран ирсэн дараах 75 илтгэл нийслэлийн уралдаанд орсон юм.

Оны шилдэг илтгэлийн уралдаанд дүүргээс шалгарч ирсэн дараах 75 илтгэлийг нийслэлд хэлэлцэн шалгаруулсан юм.

Хүмүүнлэг

Мат БУ

Нийгэм, тех

Бага СӨБ

удирдлага

СБД

Ц.Март СБД- 11 МХУЗ “Стресс багшийн зан төлөвт нөлөөлөх нь”

Л.Батгэрэл Шинэ-Үе “Багш сурагч, эцэг эхийн хамтын холбоо нь сургалтын таатай орчин болох нь”

Т.Баасанцэцэг -2 “Багш мэргэжлийн ёс зүйн зарим асуудал”

Б.Авирмэд СБД -1 “Багш хүүхдийн нүдээр”

Г.Галнаран СБД -1 “Багшийн ёс зүйн үнэлгээ”

М.Мөнхзул –СБД-1 МХУЗ “Багшийн ёс зүй, харилцаа хандлагыг судалсан үр дүн”

Ц.Мөнхтуяа-Үй цай “Баггшийн ёс зүй нийгмийн байдал “

Э.Сувданцэцэг –Үйцай “ Багшийн ёс зүй нь сурагчийн хөгжил төлөвшилд нөлөөлөх нь”

Т:Баярмаа Шинэ-Үе “Удирдлагын ёс зүй багш хамт олны төлөв шилд нөлөөлөх нь”

Н.Энхцэцэг СБД -6 “Багш сурагчийн харилцааг судлах нь”

Г.Лхагва -1 “Анги удирдсан багш удирдах ажилтны ёс зүй сурагчдын сурлага төлөвшилд нөлөөлөх нь”

Д.Пунцагсүрэн Шинэ-Үе “ТНУ-ны багшийн ёс сурта хуун, үлгэр дуурайлал сураг чийн хүмүүжлийн орчин болох нь”

СХД

Э.Нармандах нарын 3 хүн 104 “Багшийн сөрөг харилцаа суралцагчийн сурах сонирхолд нөлөөлөх нь

Ц.Содномпил нарын 3 – 42 “Суралцагчдын төлөвшилд багшийн ёс зүй нөлөөлөх нь”

Б.Долгорсүрэн нарын 3 хүн -104 “багшийн ёс зүй зөрчиг дөхөд нөлөөлж буй хүчин зүйл, шийдвэрлэх арга зам”

З.Отгонсүрэн – 65 “Багшийн ёс зүй”

Я.Эрдэнэцэцэг нарын 3 хүн -42 “Багшийн мэргэжлийн ёс зүй суралцагчдад нөлөөлөх нь”

О.Түвчиннамжил нарын 3 хүн – 65 “““Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Н.Туул нар ИЦ-2 “Багшийн ёс зүйн асуудалд”

Ө.Ундраа , Б.Хишигжаргал – 42 “Багшийн нэр хүндийн уналт ба нийгмийн шаардлага”

Н.Атаржаргал-118-р цэцэрлэг “Цэцэрлэгийн багшийн ёс зүй”

БНД

М.Нэргүй Л.Энхчимэг -138-р цэцэрлэг “Ёс зүй ба өөрчлөлтийн удирдлага”

З.Энхгэрэл Т.Эрдэнэчимэг “Удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүйн тулгамдсан асуудлыг сургуу лийн орчинд шийдвэрлэх арга зам”

БГД

БГД

Д.Энхжаргал нарын 4 хүн “ Удирдах ажилтны ёс зүй манлайлал”

ЭӨ баг “Багшийн ёс зүйн өнөөгийн байдал мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлэх, хамгаалах асуудалд”

С.Жавхлантөгс 20 “Багшийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт”

Д.Идэржаргал 86-р цэцэрлэг “Багш хүүхдийн харилцаа”

Н.Нансалмаа 15-р цэцэрлэг “Багшийн биеийн хэл”

Х.Мягмарсүрэн 113 “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Э.Энхжаргал 47 Нийгмийн шаардлагад нийцсэн ёс зүйтэй багшийг төлөвшүүлэх нь”

73-р сургуулийн баг “Багшийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлийг тодорхойлох нь”

Г.Алтанцэцэг 164-р цэцэрлэг “Багш хамтран ажиллагчидтайгаа харилцах ёс зүй”

Х.Мэндбаяр – 28 “ Багш өсвөх насныхны харилцааны тулгамдсан асуудлыг эергээр шийдвэрлэх нь”

МХУЗ-ын 4 багштай баг ОУЦ “Удирдах ажилтны ёс зүй манлайлал”

Д.Даваасүрэн 113 “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Г.Энхмэнд,Д.Түмэнжаргал, Б.Наранцэцэг -ЭУЦ “Багшийн мэргэжлийн ёс зүй”

О.Ариунгэрэл 73 ”Багшийн ёс зүй нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

НД

С.Энхтайван нар Голомт “Удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүйн тулгамдсан зарим асуудал, шийдвэрлэх арга зам"

Ч.Одонтуяа ЭОЦ “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Ж.Батцэцэг Голомт “Багш удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

БЗД

Д.Октябрь, Ц.Нямсүрэн -92 “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Ц.Цолмон -44 “Багшийн ажилд сэтгэл зүйн байдал нөлөөлөх нь”

Н.Оюунбилэг-87 “Багшийн мэргэжлийн ёс зүйн асуудлууд”

Ч.Оюундарь, Э.Пүрэв чулуун – 48 “Багшийн мэргэж лийн ёс зүйн онцлог”

Д.Оюунбилэг-85 “Багш удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Б.Цэдэнсодном АЦ ““Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Д.Сарантуяа -53 Удирдах ажилтны ёс зүй”

Д.Баттулга- 97 “Буддын философи ба багшийн ёс зүй”

С.Өнөрбилэг -53 “Багшийн нийгмийн харилцаан дахь ёс зүй”

Ч.Наранцэцэг АЦ “Багшийн ёс зүйн өнөөгийн байдал нийгмийн хэрэгцээ”

Т.Балжинням 53 “ Багш сурагчийн харилцааны асуудалд”

Ч.Болорчулуун -48 “Багшийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага, бодит байдал”

Б.Хандсүрэн БЗЦ “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Ц.Батчимэг 147-р цэцэрлэг “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Т.Ариунжаргал 97 “Багш удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

ЧД

Т.Амараа 24 “Сурагчийг үнэлэх явцад гардаг ёс зүйн алдаа ба шийдвэрлэх арга зам”

А.Гантуул 39 “Багшийн мэргэжлийн ёс зүй сурагчдад нөлөөлөх нь”

Д.Нансалмаа 117 “Нийгмийн ухааны багшийн ёс зүй өв тэгш боловсролтой иргэн төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх нь”

Г.Амармэнд 5 “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Т.Нарантуяа 24 “Удирдах ажилтны ёс зүй хамт олонд нөлөөлөх нь”

М.Мягмарням 117 “Багшийн ёс зүй багш сурагчийн харилцаанд нөлөөлөх нь”

Ц.Бямбадоо 23 “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

С.Бадамханд 72 “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Г.Мөнгөнцэцэг, Б.Уран сайхан 57 “Багш удир дах ажилтны мэргэж лийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

Д.Долгор 19 –р цэцэрлэг “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал”

ХУД

Д.Баярмаа 18 “Багшийн ёс зүйн асуудалд харилцааны гүйцэтгэх үүрэг”

Б.Энхтуяа 63 “Багшийн ёс зүй үнэлэмж”

Ц.Батбуян 34 “Анги удирдсан багшийн ёс зүй,

нийгмийн шаардлага ба бодит байдал

Б.Болортуяа 118 “Багшийн харилцаа сурагч дын сурах сонирхолд нөлөөлөх нь”

Д.Отгонхүү 165 р цэцэрлэг Багш удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал

Я.Оюунжаргал 114 “багшийн ёс зүй, бодит судалгаа”

Э.Батдэлгэр “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй,

нийгмийн шаардлага ба бодит байдал

З.Алтанчимэг 32 “Багшийн харилцааны ёс зүйд хүндэтгэл чухал”

Н.Пүрэвдорж 26 “Нийгмийн шаардлага ба ёс зүй”

М.Мягмаржав 115 “Багшийн мэргэжлийн ёс зүй” Э.Даваажаргал 28 –р цэцэрлэг “Багшийн ёс зүй хандлага нийгмийн орчин үеийн хандлага


Нийслэлийн уралдаанаас шалгарсан дараах 9 илтгэл улсын уралдаанд орсон юм.

1. “Багшийн ёс зүйн өнөөгийн байдал мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлэх, хамгаалах асуудалд” ЭӨЦ сургуулийн баг

2. “Стресс багшийн зан төлөвт нөлөөлөх нь” Ц.Март СБД- 11-р сургуулийн МХУЗ-ын багш

3. “Багшийн ёс зүйн асуудалд харилцааны гүйцэтгэх үүрэг” Д.Баярмаа ХУД -18-р сургуултийн МХУЗ-ын багш

4. “Багшийн ёс зүйн үнэлгээ” Г.Галнаран СБД -1-р сургуулийн нийгмийн ажилтан

5. “Удирдах ажилтны мэргэж лийн ёс зүйн тулгамдсан асуудлыг сургуулийн орчинд шийдвэрлэх арга зам” З.Энхгэрэл Т.Эрдэнэчимэг БНД-ийн Гүн галуут цогцолборын сургалтын менежер

6. “Сурагчийг үнэлэх явцад гардаг ёс зүйн алдаа ба шийдвэрлэх арга зам” Т.Амараа, С.Нямсүрэн ЧД-ийн 24-р сургуулийн гадаад хэлний багш

7. “Багшийн ёс зүй багш сурагчийн харилцаанд нөлөөлөх нь” М.Мягмарням ЧД –ийн 117-р сургуулийн гадаад хэлний багш

8. “Багш удирдах ажилтны мэргэжлийн ёс зүй, нийгмийн шаардлага ба бодит байдал” Ц.Бямбадоо 23 ЧД-ийн 23-р сургуулийн математикийн багш

9. “Багшийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилт” С.Жавхлантөгс БГД-ийн 20-р сургуулийн түүх газарзүйн багш

2013 ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛИЙН УРАЛДААН

“ Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын технологи, аргазүй сэдэвтэй болно.

Нийслэлийн “оны шилдэг шилдэг илтгэл” шалгаруулах уралдаан

зохион байгуулах байгуулах ажлын удирдамж

Зорилго :

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах зорилго нь боловсролын байгууллагын өмнө  тулгарч буй  асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, багшийн ур чадварыг дээшлүүлэх, боловсролын шинэчлэлийг дэмжих багшийн хөгжлийн болон, сургалтын практикт тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэн, тэргүүн туршлагыг судлах, бусдад түгээх боломжийг бүрдүүлэх, багшийн судалгаа шинжилгээний ажил хийх ур чадварыг дэмжихэд оршино.

Нэг. Хамрах хүрээ:

Нийслэлийн ЕБС, цэцэрлэгийн удирдлагууд, багш, сурган хүмүүжүүлэгчид

Хоёр. Хугацаа:

Илтгэгчдийн бэлтгэх хугацаа: тухайн оны илтгэлийн сэдэв зарлагдсан хугацаанаас эхлэн сургуульд хэлэлцэх шат хүртэл

Сургуулийн түвшний шалгаруулалт: жил бүрийн 9 сараас 10 сар

Дүүргийн түвшний шалгаруулалт: 10 сар

Нийслэлийн шалгаруулалт: 11 сарын 1-2 ны өдрүүдэд

Гурав. Зохион байгуулалт

· Сургууль, цэцэрлэг нь багш нарыг судалгааны ажлын арга зүйд сургах, илтгэлийн тодорхой сэдэв, агуулга сонгуулах, судалгаа туршилт хийхэд дэмжлэг үзүүлэх, илтгэл бичиж боловсруулахад мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, илтгэлээ багш нарт хэлэлцүүлэн сонгон шалгаруулах зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

· Дүүргийн Боловсролын хэлтэс нь багш нарын илтгэл бичих, шалгаруулах ажлын явцад дэмжлэг үзүүлэх, сургуулиас ирэх илтгэлийн тоог тогтоох, ирсэн илтгэлийг комисс гаргаж унших, хэлэлцүүлэх замаар шилдэг илтгэлийг шалгаруулах, шалгарсан илтгэлийг НБГ-т албан бичгийн хамт файлаар болон эхээр нь хүргүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

· Нийслэлийн Боловсролын газар нь багш нарт илтгэл бичихэд нь мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, дүүргээс ирэх илтгэлийн тоог тогтоох, шалгарсан илтгэлийг уншиж хэлэлцүүлэх, шалгаруулах, шалгарсан илтгэлийг файлаар болон эхээр нь авч Боловсролын хүрээлэнд албан бичгийн хамт хүргүүлэх зэрэг ажлыг зохион байгуулна.

· Нийслэлийн Боловсролын газар нь шалгаруулалтыг 2 үе шаттай зохион байгуулна.

I шат. Дараах 5 чиглэлээр ирсэн илтгэлийг салбар хуралдаанд уншуулж хэлэлцэн эхний 4 ; 4 илтгэлийг II шатанд хэлэлцүүлэхээр шалгаруулна. Удирдлагын хэсгээс 3 илтгэл шалгаруулна.

II шат. Салбар хуралдаанаас шалгарсан 4; 4, удирдлагын салбар хуралдаанаас шалгарсан 3, бүгд 19 илтгэлийг уншуулж хэлэлцэн шалгаруулна. Энэ шатнаас шалгарсан эхний 9 илтгэлийг улсад оролцуулна.

Дүүргээс ирүүлэх илтгэлийн тоо

хүмүүнлэгийн ухааны боловсрол /МХУЗ, гадаад хэл, хөгжим, биеийн тамир/

Математик байгалийн ухааны боловс рол /математик, хими, биологи, физик, мэдээлэл зүй/

Нийгэм, техник, технологийн боловсрол / түүх, нийгэм, иргэний боловсрол, газарзүй, зураг, технологи/

Бага,

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Боловсролын удирдлага

сургуулийн зах ирал, цэцэрлэгийн эрхлэгч, сургалтын менежер, нийгмийн ажилтан/

бүгд

БГД

0- 3

0- 3

0- 3

0- 4

0- 2

15 хүртэл

БЗД

0- 3

1- 3

0- 3

0- 4

0- 2

15хүртэл

ХУД

0- 2

0- 2

0- 2

0-3

0- 1

10 хүртэл

СХД

0- 3

0- 3

0- 3

0- 4

0- 2

15 хүртэл

ЧД

1- 2

0- 2

0- 2

0- 3

0- 1

10 хүртэл

СБД

1- 3

0- 3

0- 3

0- 4

0- 2

15 хүртэл

БНД

0- 3

3

НД

2

2

БХД

1

1

16

16

16

22

10

86

Дөрөв. Илтгэлд тавигдах шаардлага, шалгуур

 1. Шинэлэг үзэл санаа ба онол, аргазүй
  1. Онолтой уялдуулсан байдал
  2. Асуудлыгшийдвэрлэх арга, аргачлалыг сонгосон байдал
  3. Судалгааны мэдээлэл цуглуулж боловсруулсан байдал
 2. Практик хэрэглээ
 3. Илтгэлийн бүтэц
 4. Хэл найруулга
 5. Илтгэх  чадвар

Бага хуралд оролцох илтгэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

  • илтгэлийн сэдэв буюу гарчиг,
  • илтгэгчийн овог нэр,
  • сургууль, хаяг,
  • түлхүүр үг (4-5 үг),
  • оршил (судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага, дэвшүүлж буй асуудал,  судалгааны арга зүй),
  • судалгааны зорилго, зорилт,
  • сорил туршилт хийсэн, гүйцэтгэсэн, боловсруулсан арга,
  • үндсэн хэсэг (онолын хэсэг болон хийсэн судалгаа, түүний үр дүн),
  • судалгааны дүгнэлт (судалгааны үр дүнд тулгуурлаж бичсэн дүгнэлт, түүнд үндэслэсэн санал),
  • хавсралт, ном зүй, ишлэл (зохих стандартын дагуу хийгдсэн) зэрэг орно.

Тав. Шагнал урамшуулал:

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд ирсэн илтгэлүүдээс

1-р байр - 1

2-р байр - 2

3-р байр - 3

шагналт байр - 3 -ыг тус тус шалгаруулна.

Холбоо барих утас : 7011-3032 99080391

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

2013 ОНЫ УЛСЫН ШИЛДЭГ ШАЛГАРУУЛАХ АЖИЛ

2013 оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хурал

зохион байгуулах тухай

Нэг. Нийтлэг зүйл

1.  Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн багш, удирдах ажилтны дунд зохиогдох оны шилдэг илтгэлшалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурлын зорилго нь боловсролын байгууллагын өмнө  тулгарч буй  асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлэх, багшид мэргэжил арга зүйн бодитой дэмжлэг үзүүлэх, багш, удирдах ажилтны судалгаа, шинжилгээний арга зүйг сайжруулах, харилцан суралцахад дэмжлэг үзүүлэхэд оршино.

2.  2013 оны шилдэг илтгэл шалгаруулах “ Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлэх сургалтын технологи, аргазүй” сэдэвт хурлыг сургууль, орон нутаг, үндэсний хэмжээнд зохион байгуулна.

Хоёр. Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд ирэх илтгэлүүдэд тавигдах шаардлага

Оны  шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хурлыг дараах шалгуураар дүгнэнэ.

 1. Шинэлэг үзэл санаа ба онол, аргазүй
  1. Онолтой уялдуулсан байдал
  2. Асуудлыгшийдвэрлэх арга, аргачлалыг сонгосон байдал
  3. Судалгааны мэдээлэл цуглуулж боловсруулсан байдал
 2. Практик хэрэглээ
 3. Илтгэлийн бүтэц
 4. Хэл найруулга
 5. Илтгэх  чадвар

2.  Оны  шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний бага хуралд  аймаг, хотоос оролцох багш нарын илтгэлийг 2013 оны 11 сарын 15-ны дотор цахим хувилбараа ariuntungalag@mier.mn хаягаар, хэвлэмэл хувилбараа /3 хувь/ Багшийн хөгжлийн ордон 301 тоотод ирүүлнэ үү. Илтгэл дараах шаардлага хангасан байна. Үүнд:

  • Илтгэлийг бүрэн эхээр нь (цаасаар болон электрон хэлбэрээр),
  • MicrosoftWord, Arial, 10pt, мөр хоорондын зай  At least (12 pt)-аар бичих
  • Гол агуулыг (илтгэлийн хураангуй) 5 нүүрэнд багтаах (электрон хэлбэрээр).

3.  Бага хуралд оролцох илтгэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

·

  • илтгэлийн сэдэв буюу гарчиг,
  • илтгэгчийн овог нэр,
  • сургууль, хаяг,
  • түлхүүр үг (4-5 үг),
  • оршил (судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага, дэвшүүлж буй асуудал,  судалгааны арга зүй),
  • судалгааны зорилго, зорилт,
  • сорил туршилт хийсэн, гүйцэтгэсэн, боловсруулсан арга,
  • үндсэн хэсэг (онолын хэсэг болон хийсэн судалгаа, түүний үр дүн),
  • судалгааны дүгнэлт (судалгааны үр дүнд тулгуурлаж бичсэн дүгнэлт, түүнд үндэслэсэн санал),
  • хавсралт, ном зүй, ишлэл (зохих стандартын дагуу хийгдсэн) зэрэг орно.

Холбоо барих утас: 70139096, 98234567

БОЛОВСРОЛЫН ХҮРЭЭЛЭН 
ОНЫ ШИЛДЭГ ИЛТГЭЛ ШАЛГАРУУЛАХ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА  ХУРАЛ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)