Бодит чадвар : 2015-2016 оны хичээлийн жилийн 9-р сарын семинарын хуваарь

ЕБС-ийн МХУЗ, монгол бичгийн багш нарт зориулсан 9 сарын семинарын хуваарь 2015/2016 оны хичээлийн жил

хамрах хүрээ

сар

IX САР

өдөр

10 -нд

17-нд

24-нд

YI ангид заадаг багш нар

монгол хэл 14:00-15:50

14:00 цагт ЭУЦ -77 Зураг график, тайлбар өгүүлэл унших Санаагаа оруулж бичих

14:00 цагт ЭУЦ -77 Үйл явдлын дараалал ойлгож унших Бодит байдлыг дүрслэхдээ сэтгэгдэл санаа бодлоо тусган бичих

14:00 цагт ЭУЦ -77 Бодит байдалд хандах хандлага, сэтгэлийн өнгө аясаа илэрхийлэн бичих Асуудал дэвшүүлсэн өгүүллийг иш татан тайлбарлан унших

уран зохиол 16:50-17:10

Аман яруу найргийн үг сонголт, найруулгыг задлан шинжлэх УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

Эртний домгийн уран сэтгэмж, гол санаа, далд утга, орчны дүрслэлийг задлан шинжлэх УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

Үлгэрийн сэдэв, гол санаа, дүрийн зорилго, орчны дүрслэлийг задлан шинжлэх УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

монгол бичиг 17:10-18:10

Эгшгийн гурван байрлалаар гийгүүлэгч амилуулан унших бичих арга Дэвсгэрлэх ба үл дэвсгэрлэх ёсыг мэдсэнээр нэр үгийг тийн ялгал, хамаатуулах нөхцөлөөр зөв хувилган бичих арга

Монгол бичгийн хичээлийн даалгавар боловсруулах арга

Ялгах ёсны дагуу дуудлага бичлэг зөрүүтэй үгсийн хэлбэр, утгыг харьцуулан судлах арга

YII ангид заадаг багш нар

монгол хэл 14:00-15:50

14:00 цагт ЭУЦ -77 Эхийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хйиж унших Юмсын гадаад дотоод шинжийг тоочиж дүрсэлж бичих

14:00 цагт ЭУЦ -77 Үйл явдлын хувирал өөрчлөлтийг тоочин дүрсэлж бичих Үйл хөдлөлийн шинжийг тоочин дүрсэлж бичих

14:00 цагт ЭУЦ -77 Загварт найруулгаар бичсэн эхийн утга бүтцийн онцлогийг задлан шинжилж унших

уран зохиол 16:50-17:10

Ерөөл магтаалд орчин, хэл, сэдэв, утгын задлал хийх Туульсын найраглалыг задлан шинжлэх УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

Сургаалын ба уянгын яруу найргийн дүрслэл, хэл, бадаглал, сэдэв, утга задлал хийх Хүн, юм, үзэгдлийн гадаад мөн чанарыг дүрслэн магтах, ирээдүйд хандаж сайн сайхныг хүсэн ерөөх дүрслэлийн арга

Түүх домог хууч ярианы сэдэв гол санаа, орчин нөхцөл нь дүр дүрслэлд нөлөөлж байгаа зэргийг задлан шинжлэх Өгүүллэгт үйл явдал, дүр, орчин, хэл, сэдэв, утгын задлал хийх УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

монгол бичиг 17:10-18:10

Ялгах ёсны дагуу дуудлага бичлэг зөрүүтэй үгсийн хэлбэр, утгыг харьцуулан судлах арга

Урт, хос эгшгийг гурван байрлалд илрэх зүй тогтлын дагуу үг, холбоо үг, өгүүлбэрийг зөв уншиж ойлгох арга

Унших бичих чадварыг хөгжүүлэх бүтээлч арга Үйл үгийн язгуурыг тодорхойлох замаар холбох ёсны дагуу цагаар төгсгөх нөхцөлөөр хувилган бичих арга

YIII ангид заадаг багш нар

монгол хэл 14:00-15:50

14:00 цагт ЭУЦ -77 Мэдээлж тайлбарласан эхэд дүн шинжилгээ хйих арга Дүрслэн тайлбарлаж бичих арга

14:00 цагт ЭУЦ -77 Учир шалтгааныг тайлбарлан бичих Баримт ба дүрслэлийг харьцуулан тайлбарлах

14:00 цагт ЭУЦ -77 Баримт жишээ ашиглан тайлбарлаж бичих Үйл явц дарааллыг тодорхой тайлбарлан бичих

уран зохиол 16:50-17:10

Монгол баатарлаг туульсын утгыг бүрдүүлэхэд түүний өгүүлэгдэхүүн, дүр, орчин нөхцөл, сэдэв утга, хэл найруулга нь хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах арга УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

Туульсын өгүүллэгийн утгыг бүрдүүлэхэд түүний өгүүлэгдэхүүн, дүр, орчин, сэдэв, хэл найруулга нь хэрхэн нөлөөлж байгааг задлан шинжлэх арга УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

Иргэний яруу найргийн утгыг бүрдүүлэхэд орчин, сэдэв, хэл найруулга нь хэрхэн нөлөөлж байгааг задлан шинжлэх арга УЗ-ын хичээлийн хүмүүжүүлэх үр нөлөө

монгол бичиг 17:10-18:10

Бийрийн хичээнгүй бичгийн тигийн бичвэрийг шударга унших Үндэсний зан заншил, сэтгэлгээний онцлог бүхий эх, сургаалын зохиолыг уншиж, задлан шинжлэх замаар өв соёлоо эзэмших арга

Хувилгагч, эс хувилгагч залгаврын бүтэц, хэлбэрийг харьцуулан судалснаар холбох ёсны дагуу зөв хувилган бичих

Нэр, үйл язгуурыг төгсгөлөөр нь ангилан харьцуулах аргаар язгуурын төгсгөлийг оношилж сурна.

IX ангид заадаг багш нар

монгол хэл 14:00-15:50

14:00 цагт ЭУЦ -77 Хэлний нэгжийг хувиргах аргууд Мэтгэлцээний арга зүй

14:00 цагт ЭУЦ -77 Учир шалтгааныг тайлбарлан бичих Таамаглал дэвшүүлэн тайлбарлан бичих

14:00 цагт ЭУЦ -77 Эсээ бичих арга

уран зохиол 16:50-17:10

Үргэлжилсэн үгээр хүүрнэн зохиосон эртний туужийг унших болон задлан шинжлэх арга зүй

Монголын эртний болон МОҮ-ийн яруу найргийн зохиолын утгыг задлан шинжлэх арга

Өгүүллэгт үйл явдал, дүр, орчин, хэл, сэдэв утгын задлал хийх арга

монгол бичиг 17:10-18:10

Бийрийн бичлэгийг дармал,бичмэл тигтэй  харьцуулан уншиж бичих арга

Монгол бичгийн эхэд байгаа түүхэн үг, хэллэгийн утгыг тайлбарлах тайлбарт уншлага

Дуудлага бичлэг зөрүүтэй үгсийг харьцуулан тайлбарлаж, хувилгагч, эс хувилгагч дагаврыг, холбох ёсны дагуу зөв бичих,

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)