Бодит чадвар : 2015 оны шилдэг илтгэлийн тухай

2015 оны шилдэг илтгэлийн тухай

Илтгэлд тавигдах шаардлага

1. Илтгэлийн бүтэц

  • Илтгэлийннэр
  • Зохиогчийновогнэр , хаяг
  • Илтгэлийнхураангуй, түлхүүрүг
  • Илтгэлийноршил
  • Илтгэлийнүндсэнхэсэг
  • Дүгнэлт
  • Номзүй
  • Зохиогчийнтухай

1. Овог нэрээ бүтэн бичнэ

2. Илтгэлийн агуулгыг товчлон гол санааг авч 10-аас илүүгүй мөрөнд багтаан

бичнэ.

3. Илтгэлийн оршилд судалгааны арга, зорилго, зорилт, дэвшүүлж буй асуудал, түүний туршилт, судалгаа, боловсруулсан арга зэргийг дурдана.

4. Илтгэлийн үндсэн хэсэг

5. Дүгнэлтийг судалгаа туршилтын үр дүндээ тулгуурлан бичих ба дүгнэлтдээ үндэслэн санал, асуудал тавьсан байж болно.

6. Ном зүйд иш татсан ном зохиолын нэрсийг Microsoft WordBibliography-ийн дагуу цагаан толгойн дэс дарааллаар бичнэ.

2. Техникийн шаардлага

Ш Илтгэлийг боловсруулахдаа excel, word, power point зэргээс гадна SPSS, Microsoft Project зэрэг программыг ашиглана.

Ш Үсгийн фонт: Arial

Ш Үсгийн өндөр: 10pt

Ш Ашигтай талбайн хэмжээ: Тор-2см, Botton-2см, Rigth-2см, left-2см

Ш Мөр хоорондын зай: At least 12pt байна.

3. Илтгэлийг шалгаруулахдаа дараах шалгуурыг харгалзана.

Оны шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний хуралд ирж буй илтгэлүүдийг чанар чансааг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургууль цэцэрлэг, дүүрэг, хотын хэмжээнд дараах шалгууруудыг харгалзан үзнэ. Үүнд:

1. Асуудлаа тодорхойлж, арга аргачлал сонгосон байдал-5

2. Тухайн сэдвийн онолтой уялдсан байдал-5

3. Судалгааны мэдээлэл боловсруулсан байдал-5

4. Практикт хэрэглэх арга, аргачлал боловсруулсан байдал-5

5. Туршиж хэрэгжүүлсэн байдал-4

6. Туршилт болон судалгааны үр дүнг тооцсон байдал-5

7. Илтгэлийн хэл найруулга, бичлэгийн түвшин -3

8. Илтгэлийн бүтэц, дизайн-2

9. Илтгэх чадвар зэрэг болно-2.

4. Илтгэлийг шалгаруулах зохион байгуулалтын шаардлага

Ш Дүүргээс шалгарсан илтгэлүүдийг цаасаар 12 хүртэл хуудсанд багтаан, мөн электрон хэлбэрээр ирүүлнэ.

Ш Электрон хэлбэрээр ирүүлэхдээ слайд байдлаар бус дээрх шаардлагыг хангасан илтгэл байдлаар ирүүлнэ.

Ш Дүүргээс шалгарсан илтгэлийг илтгэлийн нэр, илтгэгчийн овог нэр, хаягийг оруулсан дүүргийн боловсролын хэлтсийн албан бичгээр ирүүлнэ.

start=-100 , cViewSize=50 , cPageCount=0

Сэтгэгдэлгүй байна

null

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)