Бодит чадвар : Д.Нацагдоржийг уншицгаая.

Д.Нацагдоржийг уншицгаая.

МХУЗ-ын баг нарын "Өв их эрдэнэ" холбооноос  зохиолчдын уулзалт зохион байгуулж их зохиолч Д.Нацагдоржийн бүтээл зохиолыг судалж унших жиол болгохоор ярилцсан шүү дээ. УЛсын төв номын санд байгаа зохиол бүтээлийг толилуулж байна.  Багш нар  өөрсдөө нарийн уншиж судлах, сурагчдаар уншуулах ажлыг зохион байгуулах нь зүйтэй гэж бодож байна. Дараа нь Д.Нацагдоржийн  зохиол бүтэлийн онцлог асуудлаар бага хурал хийхээр төлөвлөж байгаа.

Д.Нацагдоржийн зохиолууд

ф

Данс

1.

0

74967

Алтан завъяа.

Нацагдорж.Д.

1962

148

89 мон

Н-347

2.

0

66304

Гайхамшигт эрдэнэ.

Нацагдорж.Д.

1960

48

89 мон

Н-374

3.

0

165709

Дуусашгүй амьдрал.

Нацагдорж.Д.

1978

119

891 Мон

Н-348-М

4.

0

36527

Зохиолууд

Нацагдорж Д

1955

300

89 мон

Н-347

5.

0

73073

Зохиолууд

Нацагдорж Д

1961

462

89 мон

Н-347

6.

0

39059

Зохиолын түүвэр /Монгол бичгээр/

Нацагдорж.Д.

1945

70

89 мон

Н.347

7.

0

36511

Зохиолын түүвэр.

Нацагдорж.Д.

1955

289

89 мон

Н-347

8.

0

154661

Көктем Өлендер.

Нацагдорж.Д.

1976

48

89 мон

Н-347

9.

0

130870

Миний нутаг-Шувуун саарал.

Нацагдорж.Д.

1971

95

89 мон

Н-347

10.

0

204175

Од. Ламбугайн нулимс.

Нацагдорж.Д.

1976

62

89 мон

Н-347

11.

0

65511

Учиртай гурван толгой

Нацагдорж Д.

1959

92

792,4

Н-347

12.

0

154662

Шүгыла

Нацагдорж Д

1976

81

89 Мон

Н-347

13.

1

344

Өгүүллэгүүд.

Нацагдорж.Д.

1983

95

84.5Мо

Н-35

14.

2

55695

Бүрэн түүвэр.

Нацагдорж.Д.

1996

618

84.5/5Мон/

Н-35

15.

2

58971

Их нигүүлсэхүйн сургаалыг бүтээсэн нэрт эрдэмтэн З

Нацагдорж Д.

1997

68

86.35

Ш-78

16.

2

76835

Монголын уран зохиолын дээжис-108: Нуугдсан эрдэнэ

Нацагдорж Д.

2005

295

84(5Мон)

М.692

17.

2

76834

Монголын уран зохиолын дээжис-108: Шувуун саарал

Нацагдорж Д.

2005

319

84(5Мон)

М.692

18.

2

79972

Орчуулгын уран зохиолын дээжис

Нацагдорж Д.

2006

171

84

Н.348

19.

3

5363

Бүрэн түүвэр: 3 боть

Нацагдорж Д.

2006

415

84/5Мон/-44

Н 348

20.

3

5683

Бүрэн зохиол

Нацагдорж Д.

2006

342

21.

Хоёр ишиг

1958

8

8хүүх

Н 347

22.

Хуучин хүү

1964

8хүүх

Н 347

23.

Хэнз хурга

1957

5

8хүүх

Н 347

24.

2

36581

Дэлхийг бөмбөрцөг хэлбэртэй хэмээн хэрхэн мэдсэн бэ: Хуучин үсгээр

1925

28

25.

0

81502

Миний ижий

Нацагдорж Д

1963

8

76

Н-347


Ф

Данс

1.

0

62363

Д.Нацагдоржийн уран зохиолын тухай.1906-1937.

Содном Б.

1959

46

6

S-90

2.

0

106740

Д.Нацагдоржийн тухай дуртгал, тэмдэглэл.

1966

83

891 Мон

Н-347

3.

0

106534

Дашдоржийн Нацагдорж.

Лувсанвандан С.

1966

30

891 мон

Н-347-Л

4.

0

211623

Дашдоржийн Нацагдоржийн намтар зохиол.

Содном Б.

1966

293

891 Монг

Н-347-С

5.

0

154757

Дашдоржийн Нацагдорж.

Яцковская.К.Н.

1976

161

891 Мон

Н-347-Я

6.

0

167489

Д.Нацагдоржийн зохиолын хэл найруулгын зарим онцло

Балдан Л.

1978

150

891 Мон

Н-348-Б

7.

0

165813

Д.Нацагдоржийн уран бүтээлийн тухай.

1978

222

891 Мон

Н-348

8.

2

8546

Д.Нацагдоржийн зохиолын хэл найруулга уран сайхны

Отгонсүрэн Д.

1984

160

83.35 Мо

О-53

9.

2

9571

Д.Нацагдоржийн зохиолын эх бичгийн судлалын асууда

Лочин С.

1984

151

83.35Мо

Н-35-Л

10.

2

37084

Д.Нацагдоржийн гар бичмэл

1988

233

84.2Мо

Н-35

11.

2

55585

Монголын уран зохиолын дээжис./Д.Нацагдорж.Нуугдса

1996

302

84.5/5Мон/

М-77

12.

2

55577

Монголын уран зохиолын дээжис.Д.Нацагдорж_Шувуун с

1996

319

84.5/5Мон/

М-77

13.

2

60458

Дашдоржийн Нацагдорж:намтар,уран бүтээлийн товчоон

Лочин С.

2000

54

83.3/5Мон/

Н-35-Л

14.

2

62241

Дашдоржийн Нацагдоржийн гар бичмэлийн эх бичгийн с

Жачин Ч.

2002

199

83.35Мон

Н-348-Ж

15.

2

75105

Дашдоржийн Нацагдоржийн гар бичмэлийн эх бичгийн с

Жачин Ч.

2006

256

83.3/5Мон/

Ж.10

16.

2

75631

ХХ зууны монгол зохиолчид: Д.Нацагдорж: намтар ура

2006

138

83.3/5Мон/-8

Х.501

17.

2

80726

Д.Нацагдоржийн зохиол бүтээл орос хэл дээр

2006

168

84(5Мон)-5

Н.348

18.

2

85136

Их Д.Нацагдоржийн гэргий Пагмадуламын амьдрал, аж төрөл: Сурвалж баримт, сураг ажиг,

Нямаа Д.

2009

68

66.74г

Н.985

19.

2

87359

Дашдоржийн Нацагдорж болон түүний...

Пүрэв-Очир Б.

2014

302

83.3(5Мон)-8

П.915

20.

2

89755

Дашдоржийн Нацагдорж

Лочин С.

2015

324

83.3(5Мон)-8

Л 67

21.

3

1796

Д.Нацагдорж: нийгэм,улс төр, эрдэм судлалын үйлс,

Очир А.,Дашням Г

1996

190

83.3/5Мон/-8

О-605

22.

3

5486

Д.Нацагдоржид зориулсан зохиолын дээжис

2006

465

84/5Мон/

Н.348

23.

Дуусашгүй амьдрал

Мягмарсүрэн Д. ба бус.

1978

891

Н-348-М


Д.Нацагдоржийн гадаад хэл дээр хэвлэгдсэн бүтээлийн жагсаалт

1. Nacagdordzs D. Madar, a szelsebes szurke: Valogatott művek.- Budapest: Europa Kőnyvkiado, 1981.- 246p. MS 1389/99

2. Natsagdorj D. More prose by D.Natsagdorj.- Maryland, 1983. MS 2395/99

3. Natsagdorj D. Three fateful hills / Ed. By D.Altankhuyag.- UB.: State publishing house, 1978.- 45p. MS 2135-39/99

4. Нацагдорж Д. Биобиблиографический указатель.- М.: Книга, 1975.- 47 с. 2MS 5096-5100/00

5. Нацагдорж Д. Избранное / Пере. с монгольск.- М.: Гослитиздат, 1956.- 147с. 2MS 10557-61/00

6. Нацагдорж Д. Жовтень.- В кн: Birшinoetb cbity про В.I.Ленина.- Киев: Днiпро, 1969.

Вип.1: 1969.- С.1986 2MS 4183/00

7. Нацагдорж Д. Моя родина.- В кн: Аврора: Стихи поэтов Болгарии. Венгрии. ГДР. Монголии. Польши СССР Чехословакии / Переводы под ред. Е.Винокуров.- М., 1967.- С. 175-179. 2MS 10049-50/00

8. Нацагдорж Д. Он в далекие едет учиться края / Перевод А.Гитовича.- В кн: Аврора: Стихи поэтов Болгарии. Венгрии. ГДР. Монголии. Польши СССР. Чехословакии.- М., 1967.- С. 180. 2MS 10048-50/00

9. Нацагдорж Д. Предчувствие / Перевод В. Корч....- В кн: Аврора: Стихи поэтов Болгарии Венгрии ГДР. Монголии. Польши СССР Чехословакии / Переводы под ред. Е.Винокуров.- М., 1967.- С. 181. 2MS 10048-50/00

10. Нацагдорж Д. Октябрь / Перевод перевод С.Ботвинника.- В кн: Поэты Азии: сборник.- М.: Госуд. изд-во. Худож, 1967.- С. 719. 2MS 10231-35

11. Нацагдорж Д. Звезда / Перев. С.Ботвинника.- В кн: Поэты Азии: сборник.- М.: Госуд. изд-во. Худож. Лит-ры, 1967.- С.720. 2MS 10231-35

start=-49 , cViewSize=50 , cPageCount=1

1 сэтгэгдэл:

null
Tsogoo (зочин)

тийм ээ. зөв. уншъя. ажиглалт хийе. бага хуралд оролцох юм сан. суралцаж дуусахгүй шүү.

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)