Бодит чадвар : 1000 сурагчийн ном

1000 сурагчийн ном

“Үндэсний бичиг, соёлоо өвлүүлэх  ном бүтээх” аяны удирдамж

Зорилго: Нийслэлийн Боловсролын газрын 85 жилийн ойг тохиолдуулан “ Монгол хэлний тухай хууль”-ийг хэрэгжүүлэх, “Ном” хөтөлбөрийн хүрээнд сурагчдыг үндэсний бичгээ сурах, судлах, дамжуулан өвлүүлэх сонирхол, сэтгэлтэй болгох, үндэсний соёл сэтгэлгээний онцлог бүхий зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгээр сурагчид бийрээр бичсэн цор ганц ном бүтээж, үндэсний номын санд хандивлах

Зорилт:

1. Монгол хэлний зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг судалж үндэсний бичгээр хичээнгүйлэн бичиж сургуулийн ном бүтээх

2. Монгол хэлний зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг үндэсний бичгээр муутуу цаасан дээр бийрээр хичээнгүйлэн бичсэн 1000 хүүхдийн бичвэрээр үзэсгэлэн гаргах

3. Монгол хэлний зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг үндэсний бичгээр хичээнгүйлэн бичсэн эх бичмэл ном бүтээх

4. Номыг улсын төв номын санд хүлээлгэн өгөх

Хамрах хүрээ: ЕБС-ийн 10-р ангийн сурагчид

Хугацаа:

зорилт

хэрэгжих хугацаа

зохион байгуулагч

1. Монгол зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг үндэсний бичгээр хичээнгүйлэн бичиж сургуулийн ном бүтээх

4 сарын 8-18 хүртэл

Сургуулийн монгол хэл уран зохиолын ЗАН

2. Монгол хэлний зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг үндэсний бичгээр хичээнгүйлэн бичсэн 1000 хүүхдийн бичвэрээр үзэсгэлэн гаргах

4 сарын 30- аас 5 сарын 3

НБГ

3. Монгол хэлний зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг үндэсний бичгээр хичээнгүйлэн бичсэн бичвэрээр ном бүтээх

5 сарын 3

НБГ, хэвлэлийн газар

4. Номыг улсын төв номын санд хүлээлгэн өгөх

5 сарын 3

НБГ, сурагчид

Үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт

I шат: сургуулийн хэмжээнд

· Энэ шатанд монгол бичгийн бийрийн бичгийн ур чадвартай хүмүүсээр 10-р ангийн сурагчдад үзүүлэх ажил, аргачлал, сургалт явуулж сурагчдын үндэсний бичгээ сурах, судлах, өвлөх хүсэл сонирхлыг өрнүүлсэн ажлуудыг сургууль бүр зохион байгуулна

4 сарын 8-18-ны өдрүүдэд багтаана.

· Сургууль бүр 10-р ангийн сурагчдын дунд зүйр цэцэн үгийн түүвэр хийж утгыг ойлгох, хүүхэд бүр зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг сонгон бэлтгэж А3 хэмжээтэй муутуу цаасан дээр монгол бичгээр бийрээр бичиж сургууль дээр үзэсгэлэн гаргана. 4 сарын 20-22-ны өдрүүдэд багтаана.

· Үзэсгэлэнд тавьсан бүтээлүүдийн бичлэгийн ур чадвар, онцлогийг дэмжсэн тайлбар, зүүлтийг 4*6 см –ээс ихгүй хэмжээтэй цаасан дээр МХУЗ-ын багш нар, монгол бичгийн бийрийн бичвэрийн ур чадвартай эцэг эх иргэдээр хийлгэж баруун дээд өнцөгт нь түр наана. 4 сарын 20-22-ны өдрүүдэд багтаана.

· Үзэсгэлэнд тавьсан бүх бичвэрийг сонгосон хэлцийн цагаан толгойн үсгийн дарааллаар үдэж хавтаслан эх бичмэл ном бүтээж сургуулийнхаа номын санд ёслол хүндэтгэлтэй гардуулж өгнө. 4 сарын 25-ны өдөр бүх сургууль зохион байгуулна.

· Сургууль бүр бийрийн бичлэгт сурсан 10-р ангийн сурагчдаас сонирхол хүсэл, оролцоог харгалзан 20 хүртэл / энэ тоог ЗАН-ийн ахлагчид цагаан толгойн үсгийн дараалал сонгох хурлаар тогтсон./ сурагчийг сонгон тухайн сургуулийн сонгосон цагаан толгойн үсгээр эхэлсэн зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгээс сонгон А3 хэмжээтэй муутуу цаасан дээр монгол бичгээр, бийрээр бичиж үзэсгэлэнд тавих, номд оруулах шаардлагын дагуу бэлтгэнэ.

4 сарын 26-27-ны өдөр бүх сургууль зохион байгуулна.

· Сургууль бүр бэлдсэн номын хуудсаа уран зургийн галлерейд болох үзэсгэлэнд авчирч хүлээлгэн өгнө. 4 сарын 28-ны өдөр 10:00 цагт НБГ-ын 505 тоотод хүлээн авна. /хариуцах нь: Ө.Цэндсүрэн -99080391, Б.Пүрэвсүрэн 88010574, Ц.Туул 99741969/

II шат: нийслэлд

· Уран зургийн галлерейд болох үзэсгэлэнг бэлдэж номын хуудас болох бүтээлүүдийг байршуулна. /Ажлын хэсэг/

· Үзэсгэлэнгийн нээлт – 4 сарын 30 нд болж 5 сарын 3 хүртэл үргэлжилнэ.

· 5 сарын 3-ны өдөр 1000 сурагчийн бүтээлээр 1000 хуудастай ном бүтээн хавтаслах арга хэмжээг ёслол хүндэтгэлтэй зохион байгуулж Улсын төв номын санд 8000 зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үг бүхий эх бичмэл цор ганц номыг хүлээлгэн өгнө.

Бусад

1. “Үндэсний бичиг, соёлоо өвлүүлэх ном” бүтээх аяныг зохион байгуулахад бүтээлч, хариуцлага, санаачилгатай ажилласан бгаш нарыг шагнаж урамшуулна.

2. Ном бүтээлцсэн 1000 сурагчид тусгай батламж олгоно.

Тавигдах шаардлага

· А3 хэмжээтэй дунд муутуу цаас / 700 төг/

· Хүрээ нь захаасааа 2 см

· Эхлэл, төгсгөл нь хүрээнээсээ 3 см

· Мөр хоорондын зай 1,5 см

· Гол хэсэгт толгой үсгийг бичнэ. Бичихдээ дундын бийрээр өндөр нь 12 см, өргөн нь 3.5 -4 см. Дэд захаас 4 см зайнд бичнэ үсэгнээс доош 4 см зайнд сургуулийн онцлогтой монгол бичгийн дардас /улаан/ дарна.

· Эхний хэсэгт байгаа 4 зүйр үгээс дараагийн 4 зүйр үгийн эхний мөр хүртэл 11 см.

· үйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үгийг сонгон бичихдээ нэг мөрийн үгийн тоог харгалзан эхний зүйр үгийн төгсгөл хэсгээс дараагийн зүйр үг эхэлж байхаар тооцож дизайныг гаргана.

· Нэг хуудсанд 8 зүйр цэцэн үг, сургаал үг, мэргэн үг байна. Мөр тус бүрд бичигдэх мөрийн өргөн нь 1.2- 1.3-аас хэтрэхгүй байна.

Загварын жишээ:

Сургууль бүрээс энэ ажлыг хариуцах багшийн нэр утас:

Ижил үсэг бүхий сургуулиуд хоорондоо холбогдож зүйр цэцэн үгээ тодорхой сэдвээр төрөлжүүлэн ялгаж үгээ давхардуулахгүй бичнэ.

сургууль

толгой үсэг

бичих хүүхдийн тоо

хариуцах багш

утас

1

А

13

Мөнхзул

99044084

2

А

13

Сайнбаяр

99112966

3

А

10

Уламбаяр

99310311

4

А

7

Цэрэнчимэг

99842551

5

Б

12

БОлормаа

99160006

6

Б

10

Алтанцэцэг

89898439

Буянт-Ухаа

Б

8

Баяраа

94248076

9

Т

8

Ундрах

99760560

10

Б

2

Тогтмол Эрдэнэ

99764554

11

Я

6

Хандармаа

88082969

12

Г

8

Баярмаа

99833586

13

Г

7

Энхцацрал

99681943

14

Г

10

Батчимэг

96070050

15

Н

6

ТУяа

99282935

16

А

7

Сүрэнхорлоо

99811165

17

Н

10

Лхагва

99797581

18

Я

10

Наранцэцэг

95880555

19

Я

5

Одмаа

99059786

20

Я

8

Оюунцэцэг

88125599

21

Я

10

Алтантуяа

96017759

23

Я

20

Батчимэг

99730559

24

Ж

10

Отгонбаяр

95096996

26

Ж

3

Даваасүрэн

98982575

Амгалан

Ж

12

Батмөнх

96046601

28

З

15

Батдэлгэр

99908796

31

З

8

Алтанцэцэг

99866867

32

З

3

Амарзаяа

98558437

33

М

14

Энхжаргал

99157058

34

И

8

Хандсүрэн

96009724

35

М

7

Анхмаа

99799794

37

М

7

Болормаа

99166834

38

М

3

Алтанцэцэг

99272530

39

Х

10

Батмөнх

99729404

40

О

15

Эрдэнэчимэг

99176560

41

Н

5

Болор

96999982

42

Н

5

Амаржаргал

93042954 Наранчимэг

44

Н

10

Дэлгэрбадам

89051201

45

Н

8

Мөнхсайхан

88094364

сэтгэмж

О

10

Наранзул

88044864

47

О

8

Диваачимба

98986662

48

О

15

Пунсалдулам

99675073

49

Ө

20

Оролзод

99200468

50

Ө

10

Рэгзэдмаа

99233886

51

Ө

9

Сэрчмаа

99862804

52

Ө

10

Нарантуяа

99760502

53

С

7

Гантуяа

98143949

Эрдмийн өргөө

С

12

Дэлгэрцэцэг

99818027

57

С

12

Мөнхцэцэг

93153541

58

Т

10

Нямцэцэг

99217231

60

Т

7

Золзаяа

95335964

61

Т

7

Эрдэнэцэцэг

88024452

62

С

10

Энхбаатар

95834283

65

У

11

Уламбаяр

97070360

67

У

10

Шинэбилэг

94144044

Баянзүрх

У

11

Лхагважав

98717838

Шавь

У

15

Батболор

94241208

71

Ү

8

Цэцэгмаа

99780963

72

Ү

10

Болормаа

95609200

73

Ү

8

Хоролсүрэн

99419805

74

Ү

2

Болор-Эрдэнэ

99698056

75

У

7

Баяраа

94248076

76

Х

8

Энхжаргал

99921612

ЭУЦ

Х

25

Наранцэцэг

99760689

79

Х

8

Батбаяр

99819584

Ирээдүй 2-р ахлах

Ц

20

Алтансувд

88199661

84

Ч

15

Энхжаргал

99084682

85

Г

3

Дэлэгмаа

99295709

Ирээдүй 1-р ахлах

Я

20

Ганболд

99833059

87

Ш

9

Баялагмаа

99778199

88

Ж

2

Мягмармаа

95261433

92

З

10

Сайнсанаа

96679048

93

Э

8

Ариунзаяа

89015163

Оюуны -Ундраа

Ч

22

Буянаа

99256862

97

Ш

9

Энхтуяа

96682835

102

З

6

Дарьбадам

88815887

104

М

10

Алтанцэцэг

96369030

105

Н

10

Мөнгөнтуяа

94566669

106

Э

8

Дуламсүрэн

89912991

107

Э

9

Түмэннасан

99577258

Монгени

Э

10

Гансүх

99849450

111

Ж

6

Болормаа

91155983

113

Г

8

Мягмарсүрэн

99313205

114

Д

6

Ариунтуяа

99006618

115

Ү

5

Мөнх-оргил

98909881

117

Д

5

Ундармаа

99260816

118

О

10

Золзаяа

99038443

119

Ц

6

Хишигсүрэн

88701334

120

Ө

7

Бадамцэцэг

88032965

121

И

2

Өлзийсүрэн

96455335

122

И

2

Мөнхцэцэг

88052632

123

И

2

Цэцэгчимэг

89212408

124

С

2

Сандагдорж

99168403

125

Д

2

Должин

88030565

шинэ эрин

Ш

8

Туул

99741969

Шинэ эхлэл

Ш

10

Отгонсувд

88032335

Монгол тэмүүлэл

Ш

6

Оюунтуяа

96899613

БЦ

Д

20

Баярмаа

88081372

ГГЦ

Д

13

Нарантуяа

91030979

БЭЛ

Э

6

Саранчимэг

99195648

ӨЗБАЛС

Б

10

Нансалмаа

99120348

МОХС

Т

8

Гантуяа

99725404

Шинэ монгол

М

5

Алтанзул

99730261

Сант

Ү

10

Баянжаргал

99145846

Шинэ Үе

Ч

5

Пүрэвдорж

86171415

Орчлон

Ш

8

Түвчиннамжил

91179468

Голомт

Ц

8

Нарандулам

99061619

ЭОЦ

Ц

8

Энхжаргал

99042736

Олонлог төв сургууль

Ч

3

Одон-Ертөнц

99825005

Итгэл

Ч

1

Балданхорлоо

99021165

Гурван тамир

Б

6

Норовсүрэн

89399939

Эрэл

Г

5

Хоролмаа

96664690

Ихзасаг

И

7

Болормаа

99024110

УБДС

Н

5

Мягмарсүрэн

95095969

ХБК

Т

5

Отгон

94194578

БТСДС

Ү

5

Хоролсүрэн

94645444

Хүлэг

Т

1

Хишигсүрэн

99156970

1000

НИЙСЛЭЛИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗАР

start=-42 , cViewSize=50 , cPageCount=1

8 сэтгэгдэл:

null
худ2 (зочин)

харин тийм ээ ийм байж болохгуй ш тээ

Zochin (зочин)

Yag unen shuu. Uldej bgaa suragchidaa bodoltsoj uz ldee. Fuck yumbee zarim ni 20 zarim ni 1 shihshig

нар (зочин)

семинартаа очиж бай л даа ойлгоогүй байж бухидаад, ашиглаж байгаа үг хэллэгээ ч гэсэн бодмоор юм. соёлтой байгаач ээ

нар (зочин)

МХУЗ 2016, Сургагч багш гэсэн face дээр зураг нь байгаа даа тайвшир бухимдаад хэрэггүй дээ хэ хэ

нэр (зочин)

Сургуулийн хүүхдийн тоо харилцан адилгүй байгаагаас шалтгаалж өөр өөр байгаа байлгүй дээ. Өөдрөг, гэрэл гэгээтэй талаас нь харж байхыг уриалкя.

өргөө (зочин)

Этгээд үг хэллэг хэрэглэхгүй байгаач ээ. Соёлтой байхыг эрхэмлээсэй, та нар минь.

улам (зочин)

Ахмад багшийн хувьд залуу үедээ сэтгэл зовниж байна. Үг гэдэг хүчтэй зэвсгийг эзэмшиж байгаа багш нар минь Монголын ирээдүй биднийг харж дуурайж байгаа шүү дээ.

ирээдүй (зочин)

Бидний шавь нарыг түүхэнд үлдээх ийм сайхан ажил зохион байгуулж байгаа Цэндээ багшидаа байрялаж байна. Дандаа шинийг эрэлхийлж Ирээдүйг гэрэл гэгээтэй болгох сайн үйлсэд тань амжлт хүсье

Сэтгэгдэл үлдээх(нийтэд харагдахгүй)

(оруулах албагүй)
(HTML синтакс зөвшөөрөгдөөгүй)


(Зурган дээрх тоог оруулна уу)